ثبات انبارداری رنگ پودری

 17 تیر 1399   14:43
 0
 282
اشتراک :

ثبات انبارداری رنگ پودری

آزمون های ویژه پودر قبل از پخت

ثبات انبارداری

استاندارد آزمون: ISO 1808130-8

با توجه به ماهیت رنگ های پودری گرماسخت، با گذشت زمان پتانسیل به هم چسبیدگی و افت واکنش پذیری را دارا می باشند. افزایش دما و رطوبت می تواند به تشدید آن کمک کند. با بالفعل شدن این پتانسیل تخریب پوشش های پودری به دو حالت تغییر حالت فیزیکی (کلوخه شدن) و تغییر میزان واکنش پذیری شیمیایی اتفاق می افتد.

نحوه انجام تست ثبات انبارداری رنگ پودری

برای انجام این آزمون مطابق استاندارد ملی ISIRI 5594-4 مقدار 100 گرم از پودر را درون لوله های به قطر دهانه 40 میلی متر و طول 200 میلی متر قرار می دهند و پس از قرار دادن یکی وزنه روی پودر و بستن درب لوله با فویل آلومینیوم آن را برای مدت مشخص (24 ساعت، یک هفته و 28 روز) در کوره با دمای مشخص (40 درجه سانتیگراد) قرار می دهند و پس از آن رفتار پودر را بررسی می کنند. لازم به ذکر است که شک دمایی بالاتر از دمای ذکر شده حتی برای مدت زمان کوتاهی نیز بر نتایج این آزمون تاثیر می گذارد.

توضیحات:

کلوخه شدن رنگ پودری بر بسیاری از خصوصیات رنگ پودری چه هنگام اجرا و چه بر روی ظاهر رنگ اجرا تاثیر داشته و لذا ثبات انبارداری رنگ پودری بسیار عامل مهمی می باشد. نحوه نگهداری و حتی حمل و نقل رنگ پودری و شرایط دمایی نگهداری آن در ثبات انبارداری نقش داشته و می بایستی دستورالعمل شرکت سازنده در نگهداری رنگ پودری کاملا رعایت شود.

نویسنده مقاله: مجتبی زینال